Η Συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στo ΕΕΕΕΚ - ΕΕΕΕΚ ΠρέβεζαςΗ Συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στo ΕΕΕΕΚ


Σχολική χρονιά: 2015-2016

Νομός: Πρέβεζας

Σχολείο: ΕΕΕΕΚ Πρέβεζας

Τάξη: Α Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές
Μπαδήμα Σοφία

Ομάδα μαθητών
Επεξεργασία Πολυμέσων - Δημιουργία video: Μαρία Πολυξένη Γιάννης Δημήτρης Δημήτρης Πρωταγωνιστές και Φωτογράφοι: Ντίνα Κωσταντίνα Λευτέρης Ανδρέας Πάνος Βαγγέλης Πρόδρομος Μαρία Πολυξένη Γιάννης Δημήτρης Δημήτρης Γιάννης Βασίλης

Περιγραφή
Ένα σύντομο video που περιγράφει τη χρήση και τη συμβολή του Η/Υ στο "ειδικό" σχολείο μας.

Λογισμικό
Windows Movie Maker

Ιστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου