Υποβολή Έργου


Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κ. Μανόλη Φραγκονικολάκη για της οδηγίες που έχει δημιουργήσει για τη φόρμα υποβολής των έργων και την ημιαυτόματη ανάρτηση των έργων στην ιστοσελίδα.