ΕΝΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πρέβεζας

ΕΝΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ

Σχολική χρονιά: 2017-2018

Νομός: Πρέβεζας

Σχολείο: Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

Τάξη: Α Λυκείου

Υπεύθυνοι καθηγητές
Τσουμάνης Σταύρος
Μπαδήμα Σοφία


Ομάδα μαθητών
Μαρία
Γιάννης
Δημήτρης
Πάνος
Ηλίας
Δημήτρης


Περιγραφή
Στο πλαίσιο του μαθήματος πληροφορικής, προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε έναν τρόπο αλληλεπίδρασης με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή διαφορετικό από τους συνηθισμένους.
Χρησιμοποιήσαμε μια κάμερα, ένα πρόγραμμα σύνθεσης μουσικής (ChucK) και το λογισμικό Wekinator.
Το Wekinator είναι ένα πρόγραμμα μηχανικής μάθησης που αναπτύχθηκε από τη Rebecca Fiebrink, Λέκτορα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Goldsmiths του Λονδίνου.
Σκοπός του είναι η δημιουργία συστημάτων, στα οποία ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αντιδρά σε ανθρώπινες ενέργειες (χειρονομίες, εκφράσεις προσώπου, κ.ά.) αξιοποιώντας έναν εναλλακτικό τρόπο αλληλεπίδρασης αντί της χρήσης προγραμματισμού.
Η κάμερά μας καταγράφει τη θέση και τις κινήσεις του προσώπου σε δεδομένες χρονικές στιγμές και, μέσω του Wekinator, σε κάθε κίνηση αντιστοιχίζεται ένας διαφορετικός ήχος.
Αρχικά, το πρόγραμμα «εκπαιδεύεται», έτσι ώστε να καταγράψει την επιθυμητή αντιστοίχιση κίνησης-ήχου και στη συνέχεια εκτελείται, δίνοντας τη δυνατότητα σύνθεσης μουσικής ως αποτέλεσμα των κινήσεων του προσώπου.


Άλλες πληροφορίες
Θα παρουσιαστεί ένα βίντεο σε μορφή .mp4. Κρίνεται σκόπιμη η παρουσία λειτουργικού συστήματος Windows 10 και κάποιου codec pack (π.χ. K-lite) για να είναι εφικτή η προβολή του βίντεο.

Λογισμικό
Wekinator, ChucK, Windows Movie Maker, Virtual Sub Sync, iSpring Free CamΙστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου
https://www.dropbox.com/s/pgj4vg1rlv1kofw/eeeek%20prevezas.mp4?dl=0