Εικόνες - 2ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας


Εικόνες

Σχολική χρονιά: 2014-2015

Νομός: Άρτας

Σχολείο: 2ο Δημοτικό Σχολείο Άρτας

Τάξη: Δ Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές
Πλαχούρης Σέργιος

Ομάδα μαθητών
Τρομπούκη Δανάη
Καραγιάννη Χρύσα
Μαλτέζου Μάγδα

Περιγραφή
Εικόνες στο Excel

Άλλες πληροφορίες
Microsoft Excel , Windows 7

Λογισμικό
Microsoft Excel


Ιστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου