Αλλαγή τόπου διεξαγωγής
!!! ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ !!!


Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο 1ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων
λίγα μέτρα από τον αρχικό χώρο, όπως φαίνεται στο χάρτη που ακολουθεί.