Γνωρίζω τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. - 7ο Δημοτικό Ιωαννίνων

Γνωρίζω τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχολική χρονιά: 2017-2018

Νομός: Ιωαννίνων

Σχολείο: 7ο Δημοτικό Ιωαννίνων

Τάξη: Στ Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές
Γιώτη Σοφία

Ομάδα μαθητών
Βαγενάς Αλέξανδρος
Βασιλειάδη Ελένη
Γιαννούλα Βασιλική
Γκιόκας Ιωάννης
Γκόγκος Σταύρος
Δασκαλόπουλος Δημήτριος Ραφαήλ
Ζιάκας Ανδρέας
Ζιάκκας Ευάγγελος
Κοκορδάτος Μιχαήλ
Κυράννας Ευάγγελος
Λαμπροπούλου Μαρία Στυλιανή
Μέτση Ιωάννα
Πορφύρης Πανάτσης Απόστολος


Περιγραφή
Πρόκειται για ένα παιχνίδι γνώσεων που αφορά τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
Scratch Mozilla Forefox