Μουσικά Φρούτα - 1ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας

Μουσικά Φρούτα

Σχολική χρονιά: 2017-2018

Νομός: Ιωαννίνων

Σχολείο: 1ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας

Τάξη: Ε Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές
Δράγου Ευαγγελία

Ομάδα μαθητών
Παράσχου Κων/νος Μαυρουδίου Χριστόφορος Γκουλής Δημήτριος Τικταπανίδης Ορέστης Νάνης Παύλος Σιάτης Στυλιανός

Περιγραφή
Δημιουργήσαμε ένα σενάριο στο scratch με πλακέτα makey makey. Συνδέσαμε διάφορα φρούτα στην πλακέτα και καθώς τα αγγίζουμε παίζουν διάφορους ήχους.

Άλλες πληροφορίες
Makey makey

Λογισμικό
scratchΙστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου
https://scratch.mit.edu/projects/213164747/