Προστατευόμενες Περιοχές Ηπείρου - 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Ιωαννίνων


Προστατευόμενες Περιοχές Ηπείρου

Σχολική χρονιά: 2016-2017

Νομός: Ιωαννίνων

Σχολείο: 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Ιωαννίνων

Τάξη: Γ ΕΠΑΛ

Υπεύθυνοι καθηγητές
Μαγουλιώτη Θεοδώρα

Ομάδα μαθητών
Ντελή Ιωάννα
Τσακίρη Αλίκη


Περιγραφή
Διαφημιστική προβολή για τις Προστατευόμενες περιοχές της Ηπείρου, ταυτόχρονα με εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
ScratchΙστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου
https://scratch.mit.edu/projects/133323616/