Μουσικά Όργανα με Makey Makey - 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων


Μουσικά Όργανα με Makey Makey

Σχολική χρονιά: 2016-2017

Νομός: Ιωαννίνων

Σχολείο: 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων

Τάξη: Δ Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές
Κράββαρης Δημήτριος ΠΕ20
Λόττα Μαρία ΠΕ70
Τσιρώνη Δήμητρα ΠΕ70
Ζιώρη Βασιλική ΠΕ70


Ομάδα μαθητών
Οι μαθητές των τριών τμημάτων της Δ τάξης

Περιγραφή
Οι μαθητές κατασκεύασαν με πλαστελίνη και χαρτόνι μουσικά όργανα, τα οποία συνέδεσαν με τον υπολογιστή με το Makey Makey και τα προγραμμάτισαν με το Scratch.

Άλλες πληροφορίες
Makey Makey - https://www.youtube.com/watch?v=rfQqh7iCcOU

Λογισμικό
Scratch