Αυτόματη Αλλαγή Ταχύτητας σε Αυτοκίνητο - Lego Wedo - 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων "Μαρούτσειο"


Αυτόματη Αλλαγή Ταχύτητας σε Αυτοκίνητο - Lego Wedo

Σχολική χρονιά: 2016-2017

Νομός: Ιωαννίνων

Σχολείο: 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων "Μαρούτσειο"

Τάξη: Ολοήμερο

Υπεύθυνοι καθηγητές
Κράββαρης Δημήτριος ΠΕ20

Ομάδα μαθητών
Αθανάσιος
Αλέξανδρος
Δημήτριος
Ελευθερία
Ιωάννης


Περιγραφή
Κατασκευάσαμε ένα όχημα που αλλάζει αυτόματα ταχύτητα ανάλογα την περιοχή (στην πραγματικότητα διαβάζοντας το οδόστρωμα). Πάει με χαμηλή ταχύτητα μέσα στην πόλη και αυξάνει ταχύτητα στην εξοχή.

Λογισμικό
Scratch

Ιστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου
https://www.youtube.com/watch?v=FAqrsvZ-gbI