Ερωτήσεις για την χώρα μας! - 24ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων


Ερωτήσεις για την χώρα μας!

Σχολική χρονιά: 2016-2017

Νομός: Ιωαννίνων

Σχολείο: 24ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων

Τάξη: Στ Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές
Γιώτη Σοφία
Πάνου Γεωργία


Ομάδα μαθητών
Αγγέλης Κωνσταντίνος
Βάη Χριστιανα
Βήχα Χριστίνα
Γκέλιας Στέφανος
Γκούμα Δήμητρα
Γούση Μαρκέλλα
Γράβου Αικατερίνη
Γρηγορίου Ελευθέριος
Δήμος Σωτήριος
Θωμάς Άγγελος
Καλύβας Ιωάννης
Μπανέλα Παρασκευή
Ντούτσης Νικόλαος


Περιγραφή
Στα πλαίσια υλοποίησης έργου etwinning με θέμα: Questions about our countries, οι μαθητές του ΣΤ2 του 24ου Δημοτικού σχολείου Ιωαννίνων δημιούργησαν παρουσίαση με ερωτήσεις σχετικές με την χώρα μας και πιθανές απαντήσεις. Κάθε ερώτηση επαναλαμβάνεται μέχρι να δοθεί η σωστή απάντηση. Έπειτα ακολουθεί η επόμενη.

Άλλες πληροφορίες


Λογισμικό
LibreOffice ImpressΙστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου
https://www.dropbox.com/s/iik69aj44lhkjmq/Questions_about_our_country.odp?dl=0