Ηλεκτρονική Εφημερίδα: Τα νέα του Μαρούτσειου - 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων "Μαρούτσειο"Ηλεκτρονική Εφημερίδα: Τα νέα του Μαρούτσειου

Σχολική χρονιά: 2015-2016

Νομός: Ιωαννίνων

Σχολείο: 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων "Μαρούτσειο"

Τάξη: Στ Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές
Κράββαρης Δημήτριος
Τάχου Αναστασία
Βάσσης Νικόλαος
Παππάς Ανδρέας

Ομάδα μαθητών
Οι μαθητές του ΣΤ3 τμήματος

Περιγραφή
Αρθρογραφία με ποικίλη θεματολογία στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας του σχολείου αξιοποιώντας Web 2.0 εργαλεία.


Λογισμικό
WordPress


Ιστοσελίδα έργου
https://maroutseio-jkravv.rhcloud.com/