Τρισδιάστατη μοντελοποίηση του Γυμνασίου - ΓΕΛ Χρυσοβίτσας με το SketchUp - Γυμνάσιο - ΓΕΛ Χρυσοβίτσας


Τρισδιάστατη μοντελοποίηση του Γυμνασίου - ΓΕΛ Χρυσοβίτσας με το SketchUp

Σχολική χρονιά: 2014-2015

Νομός: Ιωαννίνων

Σχολείο: Γυμνάσιο - ΓΕΛ Χρυσοβίτσας

Τάξη: Γ Λυκείου

Υπεύθυνοι καθηγητές
Αναγνώστου Αλέξης ΠΕ08
Γκορόγια Θεοδώρα ΠΕ19


Ομάδα μαθητών
Σιδέρη Εβελίνα
Γιώσας Ιωάννης


Περιγραφή
Διαθεματική εργασία που υλοποίηθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-15,
στα πλαίσια των μαθημάτων Εφαρμογές Υπολογιστών και Αρχιτεκτονικό Σχέδιο.
Τα παιδιά μοντελοποίησαν τρισδιάστατα το Σχολείο τους,
με τη βοήθεια του προγράμματος SketchUp Make

Λογισμικό
SketchUp MakeΙστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου
https://vimeo.com/123242016