Λίστα - 2o Δημοτικό Σχολείο Άρτας


Λίστα

Σχολική χρονιά: 2014-2015

Νομός: Άρτας

Σχολείο: 2o Δημοτικό Σχολείο Άρτας

Τάξη: Δ Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές
Πλαχούρης Σέργιος

Ομάδα μαθητών
Τρομπούκη Δανάη
Καραγιάννη Χρύσα
Μαλτέζου Μάγδα

Περιγραφή
Λίστα στο Excel
Λογισμικό
Microsoft Excel , Windows 7


Ιστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου