Καταραμένα Μαθηματικά (Η Αλίκη στη χώρα των Μαθηματικών) - 1 ΕΠΑΛ Ιωαννίνων


Καταραμένα Μαθηματικά (Η Αλίκη στη χώρα των Μαθηματικών)

Σχολική χρονιά: 2014-2015

Νομός: Ιωαννίνων

Σχολείο: 1 ΕΠΑΛ Ιωαννίνων

Τάξη: Β ΕΠΑΛ

Υπεύθυνοι καθηγητές
Τσιμάκης Αστέριος
Ξύδη Αγγελική
Χαραλάμπους Χριστίνα
Γκανιάτσας Κωνσταντίνος
Τζίμας Ευάγγελος

Ομάδα μαθητών
Χαράλαμπος
Τζένιο
Παναγιώτης
Βασίλης
Παναγιώτης
Κασσιανή
Ευάγγελος
Ειρήνη
Σωτήριος
Δημήτριος
Ελένη-Μαρία
Λαμπρινή
Φώτιος
Παυλίνα

Περιγραφή
Η Αλίκη μισεί τα μαθηματικά και θεωρεί πως δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Μια μέρα που κάθεται και διαβάζει στο πάρκο, ένα παράξενο άτομο την προσκαλεί να κάνουν μια βόλτα στη χώρα των αριθμών. Πρόκειται για ένα ταξίδι στη χώρα των μαθηματικών, όπου η κεντρική ηρωίδα (και, μαζί της, ο αναγνώστης) ανακαλύπτει (ή ξαναθυμάται) το λόγο ύπαρξης όλων των θεωριών που διαμορφώνουν αυτή τη θετική επιστήμη. Η ιστορία βασίζεται στο βιβλίο "Τα Καταραμένα Μαθηματικά" του Carlo Frabetti. Υλοποιήθηκε με λογισμικό Scratch2. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης τα λογισμικά Photoshop και Audacity. Για την διδασκαλία κώδικα αναπαραγωγής μουσικής αξιοποιήθηκε το Raspberry Pi 2 σε συνδυασμό με το λογισμικό , Sonic-Pi.Λογισμικό
Scratch2, Sonic-Pi, Audacity, Photoshop


Ιστοσελίδα έργου ή αποθήκευση πρωτότυπου

http://srv2-1sek-ioann.ioa.sch.gr/mahara2015/view/view.php?t=ECuW4LNO2eqMsGJm9Bbp